Kontakty Best of ASCO

Akce je pořádána v souladu se Stavovskými předpisy a bude ohodnocena příslušnými kredity.
Akce je podporována Českou onkologickou společností JEP.
 

Majitel licence a pořádající agentura: Medworld s.r.o., Pod lipami 16, 131 00 Praha 3

Organizační výbor:

Předsedové: doc. MUDr. Jana Prausová, prof. MUDr. Luboš Petruželka
Vědečtí sekretáři: prof. MUDr. Jindřich Fínek, doc. MUDr. Renata Soumarová, prim.MUDr. Katarina Petráková
Členové:  prof. MUDr. Bohuslav Melichar, prof. MUDr. Vitězslav Kolek, prof. MUDr. Marko Babjuk, prof.MUDr.David Cibula, doc. MUDr. Tomáš Buchler

E-mail: info@bestofasco.cz

Adresa:
Best of ASCO Praha
Pod lipami 16 , 13100 Praha 3

Web: www.bestofasco.cz

Bankovní spojení: 2113212906/2700